نقشه سایت

يکشنبه 01 بهمن 1396  |   | ورود به سايت

آخرین رویدادها
اطلاعیه نحوه استفاده از امکانات زائرسرای مشهدمقس و مجتمع زیباکنار-تابستان95 اطلاعیه نحوه استفاده از امکانات زائرسرای مشهدمقس و مجتمع زیباکنار-تابستان95
برگزاری دوره های آموزشی گروه های تولید، فنی و عمومی سازمان در مجتمع زیباکنار برگزاری دوره های آموزشی گروه های تولید، فنی و عمومی سازمان در مجتمع زیباکنار مرکز آموزش شهید مطهری زیباکنار میزبان دوره های آموزشی تولید، فنی و عمومی...
آغاز برگزاری دوره آموزشی مدیران فرستنده های تلویزیونی و اف ام تهران و مراکز استان ها در مجتمع زیباکنار آغاز برگزاری دوره آموزشی مدیران فرستنده های تلویزیونی و اف ام تهران و مراکز استان ها در مجتمع زیباکنار     دوره آموزشی مدیران فرستنده های تلویزیونی و اف ام تهران و مراکز استان ها از امروز ...
میزبانی از همکاران شاغل و بازنشسته در مجتمع زیباکنار در نیمه دوم سال میزبانی از همکاران شاغل و بازنشسته در مجتمع زیباکنار در نیمه دوم سال مدیریت خدمات اجتماعی و تعاون اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی در پاییز و زمستان سال 94 پذیرای همکاران ...
گالری تصاویر
ایستگاه دوچرخه سواری مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
محوطه (2)
محوطه (3)
محوطه (13)
محوطه
نمای داخلی واحد برج کوثر مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
محوطه (10)
مسجد امیرالموئمنین مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
ساحل1
نمای بیرونی برج کوثر مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
نمای برج فجر مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
زمین چمن فوتبال مجتمع آموزشی ، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
اوقات شرعی
آمار بازدید