نقشه سایت

جمعه 23 آذر 1397  |   | ورود به سايت

پینت بال

پینت بال

پينت بال ورزش گروهي در غالب دو تيم حريف است كه با تفكر و تدبير براي تسخير نمودن پرچم تيم مقابل، به روش اختفا، جستجو، و نهايت آن بدست آوردن پـرچم رقيـب مي باشد. پينت بال را ميتوان حداقل دو نفره و حداكثر با دو تيم چهل نفره بازي كرد. ورزش پينت بال به جهت بهره گيری از قوانين ايمنی بسيار بالا، ورزشی امن محسوب مي شود. به ادعای صاحب نظران صنعت پينت بال ، اين ورزش اخيراً در جهان به عنوان چهارمين ورزش پُر تحرک محسوب می شود.

اوج هیجان را با چهارمین ورزش پر تحرک دنیا در مجموعه آموزشی فرهنگی زیباکنار تجربه کنید.همه روزه در کلبه میرزا کوچک جنب پذیرش فجر و نصر منتظر شما هستیم.