برگزاری دوره مجازی بایگانی و مدیریت اسناد ویژه بايگان ها و متصديان دفاتر
اداره کل آموزش با همكاري آموزش معاونت توسعه و فناوري رسانه در نظر دارد، دوره بایگانی و مدیریت اسناد را براي همكاران بايگان ها و متصديان دفاتر به شيوه مجازي برگزار كند.

اداره کل آموزش با همكاري آموزش معاونت توسعه و فناوري رسانه در نظر دارد، دوره بایگانی و مدیریت اسناد را براي همكاران بايگان ها و متصديان دفاتر به شيوه مجازي برگزار كند. همکاراني كه اسامي آنها در اين ليست وجود دارد، میبایست از تاریخ 27 تا 31خرداد ماه از طریق سامانه آموزش مجازی به آدرس زیرثبت نام کنند.

جهت ورود به سامانه آموزش مجازی اینجا را کلیک نمایید.

قابل ذکر است، نام کاربری و رمز ورود به سامانه آموزش مجازی به منظور ثبت نام و مشاهده دروس، نام کاربری ( نام کاربری به همراهirib.ir@ ) به عنوان مثال maleki@irib.ir  و رمز ورود همکاران به اینترنت سازمان است.همکاران واجد شرایط و ثبت نام شده در این دوره فرصت دارند از تاریخ 3 تیر ماه تا 18 مرداد ماه محتواهای این دوره را که به تدریج برای آنها بر روی سامانه آموزش مجازی بارگذاری خواهد شد، مشاهده و مطالعه بفرمایند.

قابل ذکر است زمان برگزاری آزمون پایانی دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

به منظور پشتیبانی فنی می‎توانید با شماره تلفن 3993 سركار خانم یوسف زاده و به منظور پشتیبانی آموزشی با شماره تلفن7302تماس بگیرید.

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 خرداد 1396