دوره آموزشی شیوه های تولید در فضای مجازی در معاونت صدا
دوره آموزشی «شیوه­ های تولید در فضای مجازی» با هدف آشنایی فراگیران با قالب و شیوه های نوین برنامه سازی در فضای مجازی در سالن آموزش معاونت صدا از 28 مرداد تا 25 شهریور 1398 به مدت 12 ساعت ( 4 ساعت نظری و 8 ساعت عملی) توسط آقای محمد اخگری (مدرس دوره) و خانم نسرین قنبری (کارشناس اجرا) در حال برگزاری است.

 رادیو با استفاده از اینترنت و فناوری دیجیتال ساخت های جدیدی را تجربه می­کند که استفاده از متن و تصویر از جمله این ویژگی هاست. از این رو برنامه سازان رادیو به علت نداشتن مهارت و خلاقیت تولید برنامه های رادیویی در فضای مجازی، توانایی رقابت با دیگر برنامه های فضای مجازی را ندارند. درنتیجه ضروری است تهیه کنندگان برای جذب مخاطب بیشتر در رادیو و تأثیرگذاری پیام برنامه­ ها با شیوه­ های نوین برنامه سازی رادیویی آشنا شوند.

در این دوره آموزشی، فراگیران با مباحثی مانند مبانی نظری رسانه های نو، رادیو اینترنتی، قالب های تعاملی، انواع شبکه­ های اجتماعی، رادیو دیجیتال، رادیو دیداری و تلفن همراه آشنا می شوند.

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند ضمن شرح مبانی نظری رسانه­ های نو قالب­ های تعاملی برنامه سازی را توضیح دهند و همچنین با استفاده از ظرفیت های رسانه های نو برنامه رادیویی تولید نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398