دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه در مرکز خراسان رضوی
دوره آموزشی « کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه » با هدف انتخاب و پخش موسیقی مناسب محلی بر اساس محتوای برنامه در مرکز خراسان رضوی به صورت خاص در حال برگزاری است.

 در رسانه صدا و سیما حرکت به سوی بکارگیری فرهنگ و داشته های ایرانی به شدت مورد نیاز است. در مبحث استفاده و شناخت موسیقی برای رسانۀ رادیو و تلویزیون، بیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده شده و در این بین نشانه های ویژۀ هنری نهفته در موسیقی هر منطقه از یاد رفته است.همچنین در حوزه موسیقی آنچه که تاکنون پدید آمده، لایه ای بنام "روساخت" است که خوب جلوه می کند اما در عین زیبایی فاقد درونمایه است یا به درونمایه اصلی برنامه ربطی ندارد.

در این دوره آموزشی سعی بر آن داریم که دست اندرکاران تولید در بخش های کرد نشین کشور را با اساس و شاخه های متنوع موسیقی نواحی و اصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی در برنامه های رادیو و تلویزیونی آشنا نماییم. همچنین به دلیل عدم آشنایی اکثر برنامه سازان، با موسیقی اصیل مناطق مختلف ایران، آموزش هایی از این نوع بسیار ضروری می باشد.

این دوره آموزشی با شرکت تهیه کننده رادیو و تلویزیون – کارگردان  تلویزیونی – ارزیاب برنامه صدا و سیمااز تاریخ   12 الی 14 شهریور 1397 به مدت 23 ساعت  توسط مدرس دوره  آقای هوشنگ جاوید در حال اجرا است.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف شامل: شناخت هفده شاخه ی موسیقی آیینی / شناخت فرم، طنین، سکوت / اصول بکارگیری حالت های موسیقی در تدوین برنامه / آشنایی با نظام عروضی / حرکت و حالت های موسیقی / نحوه انتخاب موسیقی مناسب در ژانر های مختلف برنامه های رادیویی و تلویزیونی آشنا می‏شوند.

تاریخ انتشار: سه شنبه 13 شهریور 1397