برگزاری دوره های آموزشی"علم معانی و شعرخوانی" ویژه مجریان سیما
دوره های آموزشی "علم معانی و شعرخوانی" از امروز مورخ96/4/26 با حضور25 نفر از مجریان سیما در سالن جلسات آموزش معاونت سیمادرحال برگزاری است.دوره های مذکور به صورت یک جلسه در هفته و تا تاریخ 96/5/30 ادامه دارد.

یکی از ضروریات متون کهن ادبی و درک زیبایی و فهم معانی آنها درست خوانی آن متون است. در این خصوص با برنامه‏ ریزی های انجام شده در اداره کل آموزش دوره‏ای در قالب طرح "نظم و نثر کهن"با هدف افزایش مهارت فراگیران با شیوه‏ های صحیح شعرخوانی به عنوان متن فاخر در ادبیات فارسی طراحی شده است.در خصوص ضرورت دوره می توان گفت رسانه­ های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون به جهت آنکه مستقیما و به لحاظ شنیداری با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند ناگزیرند که شکل درست واژگان را به مخاطبان خود آموزش دهند و با خواندن درست متون ادبی نه تنها میراث ادب و فرهنگی خود را پاس بدارند بلکه این امکان را نیز ایجاد ­کنند که به درستی مفهومی را انتقال دهند. از این رو فهم قرائت نظم و نثر معاصر برای گویندگان به همراه ذکر ویژگی‏ ها و ظرافت­های بلاغی آن امری ضروری و بایسته به نظر می رسد.

با هماهنگی های انجام شده توسط آموزش معاونت سیما این دوره ها در مجموع به مدت 40 ساعت ویژه مجریان سیما و با حضور مدرس دوره آقای عبدالرشید کاکاوند اجرا می شود.

در این دوره درست خوانی آرایه های بدیعی و بیانی بوستان و گلستان سعدی، عبید زاکانی، مولوی، عطار، صائب، سنایی، بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، فیه مافیه، سیاست نامه و قابوسنامه تدریس می شود. 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 تیر 1396