برگزاری سمینار آموزشی"مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سیستم عصبی" در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما
سمینار آموزشی "مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سیستم عصبی" امروز مورخ96/4/25 از ساعت 12-9 در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما در حال اجرا است.

سمینار آموزشی "مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سیستم عصبی" امروز مورخ96/4/25 از ساعت 12-9  در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما در حال اجرا است.

سمینار مذکور با حضور آقای پروفسور حسن عشایری به عنوان مدرس ومدیران گروه‏ های برنامه ساز، تهیه کنندگان، کارشناسان موسیقی، ارزیابان سیما و کارشناسان طرح و برنامه به عنوان مدعوین، در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما در حال برگزاری است.

هدف از طراحی این دوره در آموزش معاونت سیماضرورت آشنایی عوامل برنامه ساز سیما با تاثیرات موسیقی بر سیستم فیزیولوژی بدن بوده تا بتوانند با استفاده از موسیقی اثر بخش مثبت در برنامه های خود، مخاطبان را در اموری مانند خلاقیت،کارگروهی،افزایش آرامش و ...هدایت و راهبری کنند.

طبق طرح محتوایی در این سمینار به مباحث: تأثیر موسیقی بر سیستم هیجانی، حرکتی، شناخت، ادراک فضا  و  همچنین نقش موسیقی بر تغییر رفتار و تمرکز و یادگیری پرداخته می شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 تیر 1396