برگزاری دوره آموزشی « مبانی تدوین صدا و و یدئو »ویژه آرشیویست‌ها درمجتمع آموزشی و پژوهشی شهید آوینی
دوره آموزشی مبانی تدوین صدا و ویدئو با هدف آشنایی فراگیرانبامبانی تدوین صدا و تصویر دیجیتال توسط نرم افزار EDIUSاز تاریخ 96/4/25 لغایت 96/6/5 به مدت 50 ساعت در مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید آوینیدر حال برگزاری می­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 26 نفر از آرشیویست‌های تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای رضا مسعود سینکی فرد تدریس می‌شود.

از ضروریات تشکیل این دوره آموزشی این است که در اکثر بخش های زنجیره برودکست در سازمان، اطلاعات به صورت دیجیتال تولید، ذخیره، بازیابی و ارسال می شوند و آرشیویست ها روزانه با این منابع دیجیتال سر و کار دارند، بنابراین آشنا نبودن افرادی که در شغل آرشیویست و حیطه کاری مرتبط با موضوع عملیات ورود منابع به آرشیو، تبدیل از آنالوگ به دیجیتال، تبدیل فرمت های دیداری و شنیداری به هم در آرشیوها فعالیت دارند، باعث ایجاد اختلالات اساسی در امور کاری آنها می‌شود،که جهت پیشگیری از این مشکلات، برنامه‌ریزی آموزشی لازم برای یادگیری نرم افزار EDIUS ارائه شده است و اطلاعات و تکنیک های لازم کار با این نرم افزار به فراگیران ارائه می شود.

فراگیران در این دوره آموزشی با مفاهیم ویدئوی دیجیتال، کار با نرم افزارEDIUS، بررسی پنجره‌های کپچر،Project، Source و Program، تایم لاین، ترانزیشن، افکت و جلوه‌های ویژه، عنوان‌بندی، صدا، خروجی گرفتن و اصول مقدماتی تدوین تداومی آشنا می­شوند.

این دوره آموزشی توسط اداره کل آموزش سازمان و با همکاری اداره کل آرشیو و مرکز بسیج سازمان برگزار می‌شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 تیر 1396