برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت دانش» در مرکز سمنان
کارگاه آموزشی مدیریت دانش با هدف بهره‌گیری فراگیران از این دانش در راستای مدیریت اطلاعات، تسهیل در ایجاد دانش جدید، مدیریت روش‌های تسهیم و کاربردی کردن فرایندهایی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش در سازمان می‌پردازد، خواهد شد.

این کارگاه آموزشی با حضور 25نفر از معاونین و مدیران مرکز در تاریخ 96/8/21 به مدت 8 ساعت در مرکز سمنان درحال برگزاری می­ باشد و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر کوروش مفاخری ارائه می‌شود.

 از ضروریات تشکیل این دوره آموزشی این است که سازمان های دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و وضعیت گذشته خود سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع داشته باشند و تلاش کنند تا فرایندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام دهند. مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشند، مراجعینی که روز به روز آگاه‌تر می‌شوند و توقعات بالاتری را از سازمان‌هاخواهند داشت، در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم گیری‌های منطقی‌تر می باشد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر: مفهوم مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، ابزارها و شاخص‌‌های مدیریت دانش، ضرورت و اهمیت مدیریت دانش، مدل‌های مدیریت دانش وسلسله مراتب مدیریت دانش آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آبان 1396