برگزاری دوره آموزشی متمرکز« برنامه‌ریزی و بودجه» در مرکز فارس
دوره آموزشی « برنامه‌ریزی و بودجه »با هدف ارتقای سطح دانش و توانایی فراگیران در زمينه بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی به عنوان ملاک و معیار اجرای عملیاتی سازمان از تاریخ 96/8/2 تا96/8/5 به مدت 36 ساعت در مرکز فارس درحال برگزاری می­ باشد.

در این دوره تعداد 45 نفر از حسابداران،کارشناسان‌مالی،کارمندان‌اداری، کارشناسان‌اداری و  مددکاران‌اجتماعی شاغل در 23 مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای ناصر یزدانی تدریس می‌شود.

شناخت و مهارت لازم نسبت به مباحث برنامه‌ریزی و بودجه،سبب کنترل و نظارت دقیق و لازم در فعالیت‌های بودجه‌بندی( بودجه‌ریزی) وهمچنین رفع مشکلات اساسی در بخش مالی و اداری خواهد شد؛و برنامه‌های اساسی سازمان به شکل مؤثری از طریق معیار‌های کمی به دقت برنامه‌ریزی و کنترل می‌شود.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر:مفاهیم ومبانی تئوریک برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی،اصول بودجه دولت، خلاصه بودجه كل كشور، كسر بودجه و مازاد بودجه دولت، سیکل و فرآيند بودجه در دولت و سازمان صدا وسيما، طبقه‌بندی‌ها در نظام بودجه ایران، آشنایی با دستورالعمل، فرم‌ها و مرور طبقه‌بندی‌های جدید در نظام بودجه کل کشورو سازمان صدا و سیما، روش ها و تكنيك‌های بودجه‌ریزی در ايران، تشريح روش بودجه‌ریزی عملياتي در كشور و سازمان، موانع و راه‌کارها، فرآيند بودجه‌ریزی در سازمان صدا و سیما، منابع تأمین اعتبارات سازمان (اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، تشريح موافقت‌نامه‌های ردیف‌های بودجه‌ای سازمان با سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و تنظيم يك نمونه بودجه در واحد‌ها و مراکز (واحدهاي توليدي و پشتيباني و ستادي)، اجرای بودجه در واحدها و مراکز (تشريح مراحل تفضيلي اجراي بودجه در سازمان) و نظارت بر اجرای بودجه در سازمان صدا و سيما، آشنا می‌شوند.

 

 

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 آبان 1396