برگزاری دوره آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز اراک
دوره آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره­ گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،در تاریخ 96/6/21 به مدت 8 ساعت در مرکز اراک درحال برگزاری است.

در این دوره تعداد 32 نفر از معاونین،مشاورین و مدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر سعید قربانی تدریس می‌شود. از ضروریات تشکیل این دوره آموزشی این است که فراگیران با ره یافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده وضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي و آینده پژوه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌ نگاري سنت های اصلي آينده‌پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌ پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌ پژوهي برای سازمان‌ها و آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 شهریور 1396