برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل» در مرکز قم
کارگاه آموزشی ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با هدف ارتقای سطح دانش و توانایی فراگیران در خصوص طبقه‌بندی مشاغل و مقایسه تحلیلی و ارزیابی آن‌ها، همچنین تقویت مهارت‌های کارشناسی در زمینه اجرای نظام حقوق و دستمزد از تاریخ 97/7/28 تا 97/8/3 به مدت 47 ساعت در مرکز قم در حال برگزاری است.

  در این کارگاه تعداد 19 نفر از کارشناسان و کارمندان اداری شاغل در مراکز استان‌ها حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای حمیدرضا اناری تدریس می‌شود.

با توجه به وظایف شغلی کارشناس اداری و کارمند اداری که با استناد به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظام نامه های مصوب به بررسی و کارشناسی وظایف پست سازمانی، امور اداری، استخدامی و پرسنلی می پردازد و با شناخت مشکلات و نارسایی های ضمن کار، گزارش های مدیریتی و تحلیلی تنظیم و ارائه می دهد؛ تقویت در شناخت روش های علمی موجود در قلمرو ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و مقایسه تحلیلی آنها و کسب مهارتهای عملیاتی (پرسنلی، تجزیه و تحلیل شغل، تنظیم شرح وظایف و شرایط احراز شغل) باعث رفع مشکلات اساسی در تهیه و اجرای صحیح نظام حقوق و دستمزد و ایجاد همبستگی درسیستم مدیریت منابع انسانی سازمان می‌شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: سيرتكاملي نظام‌هاي حقوق و دستمزد، اهميت و نقش نظام‌هاي حقوق و دستمزد در مجموعه نظام‌هاي منابع انساني، ويژگي‌هاي يك نظام حقوق و دستمزد رضايت بخش و شناخت محدوديت‌ها، ضرورت برقراري ساير مزاياي پرسنلي به همراه دستمزد، اصول و تكنيك‌هاي كلاسيك ارزيابي، نظام جبران خدمات و جایگاه حقوق و دستمزد در آن، روش‌هاي قديمي پرداخت دستمزد: روش‌هاي اجباري و مذاكره جمعي، قطعه كاري- پرداخت حسب واحد زمان، اصطلاحات مورد استفاده در ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل، مراحل اجرايي تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل، تجزيه و تحليل شغل، تعيين مشاغل و طبقات شغلي، روش‌هاي نوين مبتني بر ارزيابي، تشريح وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط احراز شغل، روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات، تشریح اهم نظام های حقوق و دستمزد در کشور، تشريح نظام امتيازي سازمان و آیین نامه اجرایی حقوق و دستمزد، تشریح مقررات حقوق و دستمزد در سازمان، آشنایی با فرآیندهای مختلف اجرائی از قبیل نحوه اعمال مدارک تحصیلی و اعمال امتیاز سنوات ناشی از صدور سند خدمت بازنشستگی، سوابق ایثارگری و ....، آشنایی با فعالیت های کمیته های تخصصی، شرح وظایف، اختیارات و فرآیندهای عملیاتی آن، آشنایی با عوامل مؤثر در حقوق بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی همکاران و بررسی، بازخوانی و تحلیل قوانین مربوط به قانون برنامه ششم توسعه کشور آشنا می­ شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397