برگزاری کارگاه آموزشی« بهبود مهارت‌های ارتباطی و مدیریت خشم»
به همت مرکز بهداشت و درمان سازمان، کارگاه آموزشی بهبود مهارت های ارتباطی و مدیریت خشم، روز پنجشنبه 15 شهریورماه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت و درمان برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی تعدادی از کارکنان واحد تأسیسات و ترابری مرکز بهداشت حضور داشتند و محتوای آن توسط آقای دکتر سعید عبادی طی 4 ساعت آموزشی (تئوری و عملی) ارائه شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، بهبود روابط بین فردی و نیز افزایش توانایی در برقراری ارتباط موثر و آشنایی با روشهای مدیریت خشم است.

از جمله مباحث مطرح شده در کلاس می‌توان به خوب گوش کردن و خوب بیان کردن، همدلی با دیگران، استفاده از بیان مسالمت جویانه، مفهوم خشم، برانگیزاننده ها و اثرات آن، مدیریت خشم، مراحل خشم و در نهایت استراتژی های آرام سازی، شیوه های حل تعارض و نحوه درست مواجهه با خشم دیگران اشاره کرد.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397