برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز زنجان
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره­ گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه از تاریخ 97/7/4 تا 97/7/5 به مدت 16 ساعت در مرکز زنجان درحال برگزاری می­ باشد.

  در این کارگاه آموزشی تعداد 28 نفر از معاونین و مدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر سعید قربانی ارائه می‌شود.

ضرورت تشکیل کارگاه مذکور این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

 فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي و آینده‌پژ‌وه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌ نگاري سنت‌های اصلي آينده‌پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌ها و آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 مهر 1397