برگزاری کارگاه آموزشی تکنیکهای کاربردی تولید گزارشهای خبری در مرکز گیلان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و افزایش مهارت فراگیران در تولید گزارش­های خلاقانه و بکارگیری تکنیک­های موثر در این حرفه از تاریخ 97/5/9 تا 97/5/11 به مدت 18 ساعت در حال برگزاری است.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای حسین طالبی است. شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی گزارشگران و خبرنگاران هستند که  از مراکز اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و گیلان به صورت منطقه‌ای در مرکز  گیلان در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند با دقت نظر بیشتر به رویدادها و سوژه های روزانه، مناسب­ ترین و مهمترین سوژه را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزینند، سوژه‌ها را با خلاقیت و ابتکار خود پردازش کرده و نیاز های مخاطب را در شرایط موجود جامعه، شناسایی نمایند، به منظور پردازش سوژه، اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف و قابل اطمینان استخراج نمایند، ایده گزارش خبری خود را طراحی و سناریویی متناسب  با موضوع پیش­ بینی کرده و در نهایت گزارشی جذاب و تاثیرگذار  با رعایت تکنیک ­های آموزش دیده خلق نمایند.  

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 مرداد 1397