برگزاری کارگاه آموزشی تاب آوری
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان، کلاس تاب آوری (گروه اول) ویژه مددکاران، روانشناسان و پیراپزشکان در تاریخ 97/8/2 و 97/8/9 به مدت 8 ساعت در مرکزبهداشت و درمان سازمان در حال برگزاری است.

 هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، بهبود تاب آوری و انعطاف پذیری در شرایط دشوار و افزایش مقاومت است.

در این کارگاه آموزشی تعداد 30 نفر از فراگیران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای سعید عبادی تدریس می‌شود.

فراگیران با مباحثی نظیر: مفهوم تاب آوری، مدل های تاب آوری، مولفه های مرتبط با تاب آوری، ویژگی های اصلی افراد تاب آور، راهکارهای افزایش تاب آوری، رابطه تاب آوری با عجین شدن با شغل و رفتار سازمانی، تاب آوری و خودمراقبتی و نیز تاب آوری روانشناختی آشنا می‌شوند.

شایان ذکر است، این کارگاه آموزشی به ترتیب برای گروه دوم (بهداشتکاران دندانپزشکی حدود 20 نفر) و گروه سوم (کارکنان پذیرش حدود 40 نفر) مرکز بهداشت نیز برگزار خواهد شد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 6 آبان 1397