برگزاری کارگاه آموزشی STM1در مرکز البرز
کارگاه آموزشی STM1 با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین (شاغل در حوزه ارتباطات زمینی) از تاریخ 4/31 تا 97/5/2 به مدت 20 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای عبدا... بیگی در مرکز البرز در حال برگزاری است.

     پس از تصویب طرح ارتباط تهران با مراکز استان­ها در بسترSTM1  و خریداری تجهیزات این پروژه، لازم گردید تا مهندسان فنی، کمک مهندسان و تکنسین­ های شاغل در حوزه ارتباطات زمینی توانمندی لازم را برای استفاده از این پروژه و تجهیزات آن به دست آورند و همچنین از پروتکل ­های دخیل در این پروژه آگاهی یابند. لذا گروه آموزشی مشاغل فنی و مهندسی با لحاظ کردن نیازهای آموزشی مذکور اقدام به طراحی این کارگاه آموزشی و سپس بازنگری آن نمود.

    فراگیران در این کارگاه با مباحث پروژه STM1 مراکز، نگاهی گذرا به نقشه و اطلاعات اجرایی پروژه، ماکس نیمبرا مدل Nimbra360، انکدر تامسون مدل EM2000، ریماکس تامسون  مدل 9030 و سوئیچ سیسکو مدل 2960 آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 2 مرداد 1397