برگزاری دوره آموزشی قالبهای برنامه‌سازی رادیویی در مرکز خوزستان
دوره آموزشی قالبهای برنامه‌سازی رادیویی با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه ساخت قالبهای مختلف برنامه‌های رادیویی(آرم استیشن، نشانه ایستگاهی، آنونس)از تاریخ 96/8/23 تا96/8/24 به مدت 16 ساعت در مرکز خوزستان در حال برگزاری می‌باشد.

دوره آموزشی قالبهای برنامه‌سازی رادیویی با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه ساخت قالبهای مختلف برنامه‌های رادیویی(آرم استیشن، نشانه ایستگاهی، آنونس)از تاریخ 96/8/23 تا96/8/24 به مدت 16 ساعت در مرکز خوزستان در حال برگزاری می‌باشد. تدریس این دوره بر عهده آقای شهریار کرمی است و عناوین شغلی شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی تهیه‌کنندگان رادیویی می‌باشد.

فراگیران در این دوره پس از پایان برنامه بایستی بتوانند اجزاء و ساختار نشانه، نشانه ایستگاهی و آنونس را شرح دهند و توانایی تهیه برنامه کوتاه در قالب آرم و آرم استیشن  را داشته باشند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 آبان 1396