منبع اصلی آزمون زبان فارسی سال 1398 منتشر شد
به منظور ارتقای کیفیت محتوای آموزشی جزوه «ویرایش رسانه‌ای» و اصلاح برخی ابهامات در متن و مثال‌های آن، اداره کل آموزش سازمان با همکاری نویسنده و آقایان ابراهیم حقیقی، دکتر علی‌اصغر اسکندری، دکتر علی‌اصغر حمیدفر و برخی از کارشناسان آموزش، این جزوه آموزشی را طی 10 جلسه کارشناسی به طور کامل مورد بازخوانی و بازنگری قرار داد. همچنین پیشنهادها و دیدگاه‌های سازنده همکاران سازمان در این خصوص، بررسی و مورد استفاده قرار گرفتند.

بدین ترتیب ویراست سوم این جزوه آموزشی منبع اصلی آزمون زبان و ادبیات فارسی است و سوالات آزمون بر مبنای همین نسخه طراحی خواهد شد.

 ضمنا در متن جزوه بخش‌هایی با عنوان «بیشتر بدانیم» وجود دارد که برای افزایش دانش علاقه‌مندان گنجانده شده است. این بخش‌ها صرفا برای مطالعه بیشتر است و در آزمون زبان و ادبیات فارسی بر مبنای مطالب آنها سوال طرح نخواهد شد.

همکاران سازمان می توانند متن جزوه را از سایت اداره کل آموزش سازمان دریافت کنند.

شایان ذکر است اولین مرحله از آزمون زبان فارسی و زبان‌های خارجی در سال 1398 مطابق با تقویم آموزشی سازمان در هفته آخر خرداد ماه برگزار خواهد شد.

برای دریافت ویراست سوم جزوه آموزشی ویرایش رسانه ای کلیک کنید

تاریخ انتشار: یکشنبه 8 اردیبهشت 1398