برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازبیماریهای شغلی مرتبط با محیط کار در مرکز بهداشت و درمان سازمان
کارگاه آموزشی شناسایی و پیشگیری از بیماریهای شغلی مرتبط با محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت و جمعی از مسئولان این مرکز در سالن جلسات مرکز بهداشت و درمان به مدت 8 ساعت از تاریخ 3 لغایت 10 مردادماه در حال برگزاری است.

 تعداد ۱۵ نفر از کارکنان این مرکز طی دو جلسه از ساعت 14 تا 18 در کلاس های کارگاه شرکت می‌کنند.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، بازآموزی کارکنان واحد بهداشت در خصوص شناسایی و پیشگیری از بیماریهای شغلی مرتبط با محیط کاربا تاکید بر عوامل فیزیکی آسیب رسان در محیط کار است.

گفتنی است، شناسایی و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با عوامل فیزیکی محیط کار شامل وضعیت ارگونومی، مواد و محلولهای شیمیایی و گرد و غبارها، صدا، رطوبت، نور و ... از جمله مباحثی است که توسط سرکار خانم دکتر نازنین ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تدریس می شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مرداد 1397