برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز «روش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی » در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
کارگاه آموزشی روش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی با هدف بکارگیری روش­ها، فنون و ابزار تحلیل مطلوب و معتبر به همراه تهیه گزارش­های تحلیلی مناسب و کاربردی طراحی از تاریخ 97/10/9 تا 97/10/25 به مدت 24 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می‌باشد.

در این کارگاه تعداد 26 نفر از پژوهشگران شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر خسرو رستمی ارائه می‌شود.

با توجه به وظیفه حساس پژوهشگران سازمان صدا و سیماکه شناخت، توصیف و تحلیل کمی و کیفی و معنایی محصولات و تولیدات رسانه ملی را برعهده دارند بدیهی است که آشنانبودن و تسلط نداشتن بر مجموعه روزآمد و معتبری از روش­ها، فنون و ابزار توصیف و تحلیل شکلی و محتوایی برنامه­ ها و تولیدات رسانه­ ای به افت کیفی و کاربردی محصولات پژوهشی (گزارش­ها و تحلیل­ ها) منجر می­شود؛ به نحوی که کاستی در  مهارت و تخصص پژوهشی نمی­تواند کاربرد آموخته­ های نوین در شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای کیفی برنامه­ها را فراهم آورد و از آنجا که مجموعه پژوهشگران شاغل در سازمان بر حسب تقسیم کار پژوهشی و تحصیلات و تخصص خود صرفاً بر یک یا دو روش پژوهشی تسلط دارند و بعضاً از مباحث تخصصی تحلیل محتوا، پیام و ساختار انواع برنامه­ های رسانه­ ای اطلاعات و مهارت­های کاربردی کم یا نسبتاً ناچیزی برخوردارند لذا برگزاری این کارگاه می­تواند مسیر نوینی را در ارتقای توانمندی ­ها و فعالیت­های چند منظوره پژوهشی بویژه در رابطه با انواع برنامه ­های رسانه ­ای بگشاید.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:کلیات روش­های تحقیق در ارتباطات و رسانه، تشریح اصول و مهمترین مباحث رسانه شناسی و انواع برنامه­ های رسانه­ ای،  تشریح روش­های تحلیل کمی و کیفی برنامه­ ها، مشارکت و اقدام عملی فردی یا گروهی فراگیران در تحلیل یک برنامه رادیو- تلویزیونی بر اساس آموخته­ های طول دوره و ساختار گزارش نویسی تحلیل برنامه ­های رسانه­ ای آشنا می‌شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 دی 1397