برگزاری کارگاه منطقه ‏ای" اصول ارزیابی برنامه ‏های رادیویی " در مرکز کردستان
کارگاه " اصول ارزیابی برنامه های رادیویی برای رادیو" از تاریخ97/6/10 لغایت 97/6/13 به مدت 40 ساعت با حضور 15 نفر از مخاطبین و مدرس آن جناب آقای رضا ساکی به صورت منطقه‏ ای در مرکز کردستان بــرگزار می‏شود.

ارزیابان حوزه صدا از مراکز: چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کردستان، خوزستان در این کارگاه شرکت می‏کنند.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت اصول نویسندگی رادیویی تهیه و تدوین شده است.

  با توجه به شبکه‏ های متعدد رادیویی و ماندگاری و حفظ مخاطبین رادیو، متن‏های پرمایه و جذاب می‏تواند این ماندگاری را به وجود بیاورد. به همین علت پرورش نویسندگان خلاق برای نوشتن متن‏های تأثیرگذار و پرمحتوا با در نظر داشتن نیاز مخاطبین و با بکارگیری مهارت‏های نگارش و شناخت از علم معانی یکی از مهمترین ضرورت‏های برگزاری کارگاه مذکور بوده است.  

 در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏های ذیل می‏پردازند:

-         نویسنده کیست و هدف از نوشتن چیست؟

-         تبادل اندیشه

-         رساندن پیام

-         انواع نوشته

-         مثلث طلای نوشتن

-         علوم بلاغی (علم معانی، بیان در نویسندگی، علم بدیع)

-         کلام فصیح

-         کلام بلیغ

-         زبان نوشتار (زبان ادبی، زبان رسمی)

-         زبان معیار

-         زبان روزمره یا محاوره

-         زبان عامیانه

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 شهریور 1397