برگزاری کارگاه آموزشی "سیاست فرهنگی در محیط دیجیتال"
کارگاه آموزشی فرهنگ در محیط دیجیتال با هدف ازتقاء سطح دانش و بینش و مهارت فراگیران درخصوص مسائل فرهنگی معاصر و نقش فضای مجازی در مناسبات فرهنگی به همت مدیریت آموزش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، در تاریخ 97/8/24 دردانشگاه صدا و سیما برگزارشد.

در این کارگاه آموزشی که 23 نفر ازفعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر و مدیران متقاضی مجوز فعالیت رسانه ای در فضای مجازی حضور داشتند آقای دکتر کوثری عضو هئیت علمی و دانشیار دانشگاه تهران به مدت 8 ساعت به تشریح مباحث فرهنگی در محیط دیجیتال و فضای مجازی پرداخت.

ایشان در ابتدا  ضمن ارائه تعاریف تاریخی، جامعه شناختی، هنجاری و روانشناختی از فرهنگ ، به تشریح تئوری های ضروری برای درک رابطه میان فرهنگ و رسانه پرداخت .از دیدگاه دکتر کوثری زبان، قدرت، گفتمان و ایدئولوژی مهمترین عناصر برای درک  روابط متقابل در محیط های رسانه ای از جمله محیط رسانه های دیجیتال  می باشد که در این کارگاه تخصصی به تشریح و ارائه مباحث کاربردی در این خصوص پرداخته شد. از دیگر  مباحث مطروحه در این کارگاه می توان به نقش رسانه ها ی جدید در ایجاد سپهر رسانه ای، دوقطبی شدن جامعه، فرهنگ  و ترومای فرهنگی، خرده فرهنگ های محیط سایبر و نقش رسانه های جدید در بازنمایی نمود های فرهنگی در محیط دیجیتال اشاره نمود .در پایان این کارگاه آموزشی فراگیران به بحث و گفتگو در خصوص مباحث مطروحه پرداختند. 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397