برگزاری کارگاه آموزشی بهره برداری از تجهیزات فشرده‏ سازی صدا و تصویردر معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی بهره برداری از تجهیزات فشرده ‏سازی صدا و تصویربا هدف تسلط بر اصول و انواع فشرده​ سازی صدا و تصویر و پارامترهای مرتبط با آن ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس فرستنده و تکنسین فرستنده (در حوزه ارتباطات زمینی) از تاریخ 27 تا 97/5/29 به مدت 18 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای علیرضا شربت دار در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

مهندسین و کمک مهندسین در حوزه ارتباطات زمینی به منظور انتقال سیگنال در ارتباطات زنده تلویزیونی چه در مرحله توزیع و چه در مرحله انتشار برای جلوگیری از افزایش پهنای باند از تجهیزات انکدر (فشرده­ سازی سیگنال) و دکدر (بازیابی سیگنال فشرده) استفاده می­نمایند، اما عمده دانش و مهارت این کارکنان مربوط به تجربه و همچنین انجام فرآیند براساس حفظیاتی است که بدون آموزش بدان رسیده‏اند. براین اساس در زمان مواجه شدن با مشکلاتی در فشرده ‏سازی و انجام تنظیمات دستگاه، تنظیم Bit Rate، تنظیمات مربوط به صدا و تشخیص خطاهای سیستم در پخش زنده، مهارت کافی برای رفع مشکل به ‏وجود آمده را ندارند، بنابراین نیاز به آموزش دقیق به منظور بهره ­برداری صحیح از تجهیزات فشرده ­سازی و دیکدکننده دارند تا از بروز مشکلات در تنظیمات تصاویرHD، صدا و خطاهای سیستمی پخش زنده به سرعت جلوگیری نمایند.

    فراگیران در این کارگاه با مباحثِ مفاهیم صدا و تصویر دیجیتال، تکنیک‏های فشرده ‏سازی (MPEG2, MPEG4, AAC)، تجهیزات (انکدر و دیکدر)، منوها و کارکردهای تجهیزات شرکت تندبرگ (انکدر و دیکدر)، تجهیزات (انکدر و دیکدر)، منوها و کارکردهای شرکت تامسون (انکدر و دیکدر)، تجهیزات (انکدر و دیکدر)، منوها و کارکردهای شرکت امید (انکدر و دیکدر) آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 مرداد 1397