برگزاری دوره آموزشی « استانداردهای حسابداری» در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
دوره آموزشی « استانداردهای حسابداری »با هدف آشنایی فراگیران با استانداردهای حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای لازم در ارائه گزارش‌های مالی، به منظور هدایت امور مالی به شیوه معتبر از تاریخ 96/8/22 لغایت 96/10/11 به مدت 58 ساعت (دو روز در هفته) در مرکز آموزشی امام رضا (ع) درحال برگزاری می­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 33 نفر از کارشناسان مالی شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای محمدرضا احمدی تدریس می‌شود.ضرورت تشکیل این دوره آموزشی شناخت استانداردهای حسابداری و کسب مهارت لازم در انجام اندازه‌گیری دارایی‌ها، بدهی‌ها، شفافیت اطلاعات مالی، قابلیت مقایسه و همچنین کیفیت قابل اعتماد آنها، انجام عملیات مالی و تهیه صورت‌های مالی براساس ضوابط معتبر می‌باشد.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر: مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري،  استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورت هاي مالي، استاندارد حسابداري شماره 2 صورت جريان وجوه نقد، استاندارد شماره 3 درآمد عملياتي، استانداردهاي حسابداري شماره 4 ذخائر، بـــدهي‌های احــتمالي و دارائي‌های احتمالي، استاندارد حسابداري شماره 9 حسابداري پيمان‌های بلند مدت، استاندارد شماره 10 حسابداري كمك‌های بلاعوض، استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته، استاندارد حسابداري شماره 14 نحوه ارائه دارايي‌های جاري و بدهي‌هاي جاري و استاندارد حسابداري شماره 16 تسعير ارز آشنا می­شوند.

 

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آبان 1396