برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز مهاباد
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره­ گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،در تاریخ 96/8/20 به مدت 8 ساعت در مرکز مهاباد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 32نفر از مدیران و کارشناسان مرکز حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عبدالرحیم پدرام تدریس شد.

از ضروریات تشکیل این کارگاه آموزشی این بوده است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ کنند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي و آینده پژوه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت های اصلي آينده‌پژوهي، گام‌هاي فرآيندآينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌ پژوهی، دستاوردهاي آينده‌ پژوهي برای سازمان‌ها و آينده‌پژوهي در رسانه آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آبان 1396