برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«فرآیندهای تأمین نیروی انسانی» در مرکز آذربایجان شرقی
کارگاه آموزشی فرآیندهای تأمین نیروی انسانی با هدف آشنایی فراگیران با مراحل اداری تأمین نیروی انسانی، انسجام بخشی به فرآیندهای آن و ارتقای مهارت های علمی و تخصصی کارشناسان اداری طراحی واز تاریخ 97/8/27 تا 97/8/28 به مدت 16 ساعت در مرکز آذربایجان شرقی در حال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 30 نفر از کارشناسان اداری، کارمندان اداری و بایگان‌های شاغل در 12 مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای حمیدرضا آشنا تدریس می‌شود.

نظر به گستردگی قوانین و مقررات، وظایف و حساسیت امور محوله درخصوص شیوه ­های تأمین نیرو در مدیریت منابع انسانی، کسب مهارت های تخصصی و داشتن آگاهی به روز در این زمینه باعث افزایش سرعت در انجام بهینه فرآیندهای اداری و پاسخ گویی مناسب به ارباب رجوع توسط کارشناسان اداری و نفع سازمانی در حیطه نیروی ­انسانی می‌شود، افزون بر آن سبب انسجام بخشی به فرآیندهای تأمین نیرو در سطح سازمان خواهد شد.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تبیین اهمیت و نقش نیروی انسانی در سازمان ­ها، شیوه­ های تأمین نیروی انسانی و انتخاب بهترین روش با توجه به مقتضیات سازمان، انتقال، مأموریت و انواع آن (فرمول طلایی انتقال، مأموریت در سازمان) سیاست ها و فرآیند‌ها، تغییر شغل، مأمورین طرح خدمت سربازی، مأموریت آموزش تمام ­وقت و نیمه ­وقت، جذب و استخدام و انواع آن، مقررات و سیاست ها و فرآیندها، نیروهای غیر رسمی و شرکتی و سامانه خرید خدمات و شرکتی، ساختار و الگوی مصوب نیروی انسانی و نحوه نگهداشت سامانه بانک اطلاعات الگو آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397