برگزاری کارگاه آموزشی ميکسر صدای AEQدر مرکز کردستان
کارگاه آموزشی ميکسر صدای AEQبا هدف آشنایی با اصول بهره برداری از میکسر صدایAEQ، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین صدا و تصویر و صدابردار از تاریخ 10 تا 98/2/12 به مدت 24 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای جلال نظری در مرکز کردستان برگزار شد.

     میکسر صدای AEQ در تعدادی از استودیوهای ضبط و پخش رادیویی و تلویزیونی نصب و در حال بهره برداری می باشد. این میکسر از جمله تجهیزاتی است که در فرآیند تولید انواع برنامه های رادیویی و تلویزیونی کاربرد داشته و در رده میکسرهای دیجیتال پیشرفته قرار دارد. نبود دانش کافی در خصوص بهره برداری از امکانات و قابلیت های این دستگاه با توجه به پیچیدگی های کاربری باعث افت کیفیت صدا در برنامه های رادیویی و تلویزیونی می گردد، لذا آموزش برگزاری این کارگاه آموزشی برای عناوین شغلی ذکر شده ضروری می نماید.   فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ ساختار کلی میکسر، تنظیمات و عملکرد صحیح پارامترها، نرم افزار Forum Screen و پیکره­بندی میکسر آشنا شدند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398