برگزاری کارگاه منطقه ‏ای" ارزیابی برنامه های رادیویی" ویژه ارزیاب برنامه رادیو در مرکز مازندران
کارگاه "ارزیابی برنامه‏های رادیویی" از تاریخ 97/6/11 تا 97/6/12 به مدت 16 ساعت با حضور 20 نفر از مخاطبان و مدرس آن جناب آقای سعید معدن‏ کن به صورت منطقه ای در مرکز مازندران بــرگزار می‏ شود.

فراگیران از مراکز خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران و گیلان در این کارگاه شرکت می‏ کنند.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت فرایند برنامه ‏سازی و شناسایی شاخص‏ های ارزیابی برنامه ‏ها تدوین شده است.

ضرورت دارد ارزیابان صدا به فرایند تولید برنامه ­های رادیویی و کم و کیف برنامه ­های تحت نظارت، اشراف داشته و توانایی تشخیص اشکالات موجود را داشته و از مغایرت ‏ها با مقررات پخش آگاهی پیدا کنند. توجه نداشتن به این مسأله موجب می‏شود برنامه­ هایی که نظارت و ارزیابی می‏ کنند با شاخص­های تولید و ارزیابی محتوایی و ساختاری فاصله زیادی داشته باشد و برنامه ­ها مطابق با معیارهای متعارف در رادیو ارزیابی نشود. در نهایت این مسئله موجب می‏شود خروجی گزارش­های ارزیابی کارآمدی لازم و قابلیت پذیرش و اصلاح از جانب برنامه ­سازان و مدیران را نداشته باشد. همین امر موجب شده اداره کل آموزش با همکاری کارشناسان متخصص این حوزه  اقدام به طراحی و  برگزاری کارگاه مذکور نماید.

  در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی به همراه انجام تمرین‏های عملی به سرفصل‏های ذیل می‏پردازند:

-         شناخت اجزای برنامه های رادیویی

-         فرایند طراحی مقدماتی یک برنامه

-         فرایند تولید از طراحی تا ارزیابی ( پیش تولید- حین تولید  -پس از تولید)

-         نقش ارزیاب در طراحی برنامه های رادیویی

-         نقش ارزیاب در ارزشیابی طرح برنامه

-         نقش ارزیاب در تطبیق طرح برنامه با برنامه رادیویی

-         آسیب شناسی برنامه های رادیویی

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 شهریور 1397