برگزاری دوره آموزش نگهداری تجهیزات حرارتی _ برودتی
دوره آموزش كاربري حرارتی _ برودتی باهدف ارتقای سطح دانش و مهارت فني كارشناسان ناظر برای نگهداري تجهيزات برودتی و حرارتی سازمان در حال اجرا است.

                      دوره آموزش كاربري حرارتی _ برودتی باهدف ارتقای سطح دانش و مهارت فني كارشناسان ناظر برای نگهداري تجهيزات برودتی و حرارتی سازمان در حال اجرا است. با توجه به سیاست درون سپاری،ارائه خدمات تاسیساتی در سازمان و ضرورت نظارت بر حسن اجرای آن و نیز در پي درخواست اداره كل ساختمان و تاسيسات در زمینه ضرورت بالا بردن مهارت همكاران ناظردربخش تجهيزات تاسيساتي و نیز به منظور كنترل و پيشگيري از استهلاك تجهيزات تاسيساتي، طراحی این دوره آموزشی و اجرای آن ضروری می باشد.

این دوره آموزشی با شرکت مهندسین فنی، کمک مهندسین و تکنسین  های شاغل در حوزه تاسیسات از تاریخ24الی 27تیرماه  به مدت 24ساعت توسط مدرس دوره  آقای مهندس عمرانی در مرکز خراسان رضوی برگزارمی شود.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث نحوه نگهداري سيستم هاي برودت، نحوه نگهداري سيستم هاي حرارت برنامه،مراحل شارژگاز، تخليه هوا و تعويض قطعات چيلر آشنا می شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 تیر 1396