برگزاری دوره آموزشی مستند رادیویی در معاونت صدا
دوره آموزشی مستند رادیویی با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه ساخت قالب های مستندهای رادیویی از تاریخ 96/4/25 لغایت 96/7/18 درمعاونت صدا و به مدت 48 ساعت در حال برگزاری است.

دوره آموزشی مستند رادیویی با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه ساخت قالب های مستندهای رادیویی  از تاریخ 96/4/25 لغایت 96/7/18  درمعاونت صدا و به مدت 48 ساعت در حال برگزاری است. تدریس این دوره بر عهده آقای بهروز رضوی‌نژاد و شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی برنامه‌سازان رادیویی هستند.

فراگیران در این دوره آموزشی با نحوه طراحی ایده در برنامه مستند، ساختار برنامه مستند، نحوه طراحی در برنامه مستند آشنا می­شوند و می‌بایست یک برنامه مستند رادیویی را با رعایت اصول و ضوابط ساختار مستند تهیه و تولید نماید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 تیر 1396