برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت الکتریکی در مرکز کردستان
کارگاه آموزشی حفاظت الکتریکی - نگهداری و تعمیر سیستم­ های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با هدف آشنایی با اصول بهره برداری از سیستم ارتینگ، ویژه عناوین شغلی مهندس و کمک مهندس برق (حوزه تأسیسات)، به صورت متمرکزاز تاریخ 1 تا 97/5/3 به مدت 24 ساعت، با حضور مدرس کارگاه آقای محسن آب­پرور در مرکز کردستان در حال برگزاری است.

     سیستم ارتینگ یک اتصال الکتریکی به زمین می باشد و وظيفه اصلي آن اين است که هر جريان الکتريکي که وارد اين سيستم شد را به طور کامل به زمين منتقل کند. چنانچه هر يک از سيم هاي فاز به هر طريقي به بدنه دستگاه اتصال يابد و مدار الکتريکي مورد نظر دچار نشتي جريان گردد، توسط سيم ارت با کمترین ولتاژ به زمين منتقل شده و از برق گرفتگي و يا در مواردي اتصالي دستگاه جلوگيري کند. بنابراین شناخت کامل سیستم ارتینگ برای مهندسان وکمک مهندسان برق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

     فراگیران در این کارگاه با مباحثِ لزوم اجرای سیستم ارتینگ، انواع سیستم­های توزیع و ارائه دیاگرام، صاعقه و تعاریف آن، انواع حفاظت در برابر صاعقه و تجهیزات حفاظتی و اجرایی و انواع روش­ها جهت حفاظت تجهیزات در مقابل صاعقه آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 2 مرداد 1397