برگزاری دوره آموزشی تصویربرداری و نورپردازی
دوره آموزشی تصویربرداری و نورپردازی ویژه طراحان صحنه و گرافیست های 2 و 3 معاونت سیما در حال برگزاری است.

محدودیتهای فنی دوربین می تواند عوامل تولید خصوصا تصویربردار و نورپرداز را با مشکلات متعددی در مسیر ثبت کامل صحنه با مختصات فنی و بصری مناسب روبرو کند به همین منظور لازم است طراح صحنه و گرافیست از قابلیت و محدودیت های فنی دوربین و نورپردازی و تاثیرات آن شناخت کافی پیدا کرده و آن را در مسیر عملکرد شغلی و حرفه ای بکار گیرند.

 بنابراین هدف اختصاصی این دوره آموزشی توانمندسازی فراگیران در زمینه طراحی صحنه و دکور و نشانه های گرافیکی متناسب با محدودیتهای فنی دوربین ویدئو و همچنین شناخت میزان تاثیر نورپردازی در صحنه می باشد.

دوره آموزشی تصویربرداری و نورپردازی توسط استاد مرتضی جانبخش روزهای چهارشنبه ساعت 14 الی 17 از تاریخ 97/4/20 آغاز و تا 97/7/4 در 10 جلسه جمعا به مدت 40 ساعت برگزار می شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 مرداد 1397