برگزاری دوره آموزشی «تهیه کنندگی نمایش رادیویی» ویژه مشاغل تهیه کننده رادیو
دوره آموزشی «تهیه کنندگی نمایش رادیویی» با هدف آشنایی با متون نمایشی و شیوه‏های بکارگیری تمهیدات ابزاری و تکنیک‏های خاص تهیه نمایش‏های رادیویی در مرکز خلیج فارس اجرا شد.

دوره آموزشی «تهیه کنندگی نمایش رادیویی» با هدف آشنایی با متون نمایشی و شیوه‏های بکارگیری تمهیدات ابزاری و تکنیک‏های خاص تهیه نمایش‏های رادیویی در مرکز خلیج فارس اجرا شد.

ضروری است تـــهیه کنندگان رادیــو با انواع قالب های مختلف برنامهسازی در رادیو به ویژه نمایش رادیویی آشنا شوند لذا با توجه به نیاز مخاطبان، دوره آموزشی مذکور از تاریخ 24 الی 27 اردیبهشت به مـــدت 32 ساعت توسط مدرسان دوره: آقایان شهریار کرمی و جواد پیشگر در مرکز خلیج فارس برگزار شد.

فراگیران در این دوره با مباحث: بازخوانی متن نمایشی، چگونگی تنظیم متن، انتخاب موسیقی، انتخاب ساند افکت، ضبط نهایی، ادیت و میکس آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396