برگزاری دوره"آشنایی با روان شناسی رشد و نقش آن در برنامه سازی کودک"
دوره آموزشی "آشنایی با روان شناسی رشد و نقش آن در برنامه‏ سازی کودک " از تاریخ 96/11/1تا 96/11/29 با حضور مدرس دوره جناب آقای دکتر پورحسین و30 نفر از برنامه سازان حوزه کودک در سالن جلسات آموزش معاونت سیما روز های یکشنبه از ساعت 16-14برگزار می‏شود.

برگزاری دوره"آشنایی با روان شناسی رشد و نقش آن در برنامه سازی کودک" ویژه برنامه‏ سازان حوزه کودک و مجریان درمعاونت سیما

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی عوامل برنامه ساز کودک با اصول و معیارهای روان شناسی تربیتی و ملحوظ داشتن این اصول در تهیه برنامه‏ های تلویزیونی کودک می‏باشد.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 2 بهمن 1396