برگزاری کارگاه آموزشی«کنترل عفونت پرستاری» در مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما
کارگاه آموزشی کنترل عفونت پرستاری ویژه پرستاران، کارکنان واحد بهداشت و تجهیزات پزشکی، روز دوشنبه تاریخ 96/8/15 به مدت 4 ساعت در سالن کنفرانس مرکز بهداشت و درمان برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی 25 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شرکت داشتند و محتوای آموزشی توسط سرکارخانم ناهید میرزایی،متخصص عفونی و فلوشیپ کنترل عفونت، ارائه شد.

هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، بازآموزی روش‌های پیشگیری از انتقال عفونت و کنترل هر چه بهتر عفونت به ویژه توسط پرستاران بوده است.

فراگیران در این کارگاه با تعریف درست عفونت و انواع عفونت‌ها،شستشوی دست و استفاده از دستکش، مواجهات شغلی از جمله نیدل استیک، تزریقات ایمن، سالم سازی محیط، تمیز کردن و گندزدایی وسایل آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 آبان 1396