برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز کردستان
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره ­گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،ازتاریخ 96/8/30 به مدت 8 ساعت در مرکز کردستان درحال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد30نفر از معاونین ومدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر سعید قربانی تدریس می‌شود.از ضرورت تشکیل این کارگاه این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده وضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي وآینده پژوه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت های اصلي آينده‌پژوهي، گام‌هاي فرآيندآينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربردآينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌هاو آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 آبان 1396