برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«قوانین کاربردی مالیات در سازمان» در مرکز گلستان
کارگاه آموزشی «قوانین کاربردی مالیات در سازمان »با هدف تخصصی تحلیل مدارک مالی بر پایه قوانین جدید مالیاتی و شناسایی و اجرای چارچوب قوانین مالیاتی در فرآیندهای مالی سازمان از تاریخ 9/7/21 تا 97/7/23 به مدت 24 ساعت در مرکز گلستان در حال برگزاری است.

در این کارگاه تعداد 29 نفر از کارشناسان مالی و حسابداران شاغل در مراکز استان‌ها حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای اصغر امینیان تدریس می‌شود.

با توجه به وظایف شغلی کارشناسان مالی و حسابداران سازمان صدا و سیما که به تنظیم اسناد حسابداری، صورت ­های مالی سازمان و ارائه اظهارنامه­های مالیاتی می ­پردازند، نداشتن شناخت به قوانین و مقررات مالیاتی در تنظیم اسناد، گزارش­ها و اظهارنامه ­ها منجر به تحمیل جرائم مالیاتی می­شود. بنابراین برای شفافیت در معاملات و عملیات مالی مرتبط با سازمان که سازمان­های نظارتی و مالیاتی متقاضی آن هستند ناگزیر در ایجاد نرم ­افزارهای مناسب با این فرآیند و تربیت نیروی انسانی مرتبط با این مهم می­ باشیم.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: مروری بر سیستم حسابداری با رویکرد مالیاتی، ماليات و نقش آن در جامعه، مروری بر استانداردهای حسابداری با رویکرد مالیاتی، قانون مالیات برارزش افزوده: تعاريف، مزايا و معايب، مأخذ نرخ، وظايف و تكاليف موديان ماليات بر ارزش افزوده، مالیات­ های مستقیم: مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حق الوکاله، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، معافیت ­های مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی، قوانین و مقررات عمومی مالیاتی، بخشنامه­ ها و قوانین مالیاتی و سامانه ­های مالیاتی و نحوه تكميل اظهار نامه مالياتي الكترونيكي آشنا می‌شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 مهر 1397