برگزاری کارگاه"تجزیه و تحلیل فیلم انیمیشن" ویژه برنامه‏ سازان حوزه کودک درمعاونت سیما
کــارگاه آموزشی "تجزیه و تحلیل فیلم انیمیشن" تلریخ96/9/28 با حضور مدرس کارگاه جناب آقای حمید رضا حافظی و30 نفر از برنامه سازان حوزه سیما در آمفی تئاتر معاونت سیما به مدت 4 ساعت برگزار شد.

در این کارگاه کلیاتی درباره درونمایه،فیلمنامه، ساختار و روایت، شخصیت، فرم، میزانسن، تدوین، صدا و موسیقی مرور شد و پس از نمایش انیمیشن 7 دقیقه ای "LALUNA" به صورت کارگاهی فراگیران به همراه مدرس تحلیل فیلم انیمیشن ذکر شده را انجام دادند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 آذر 1396