برگزاری کارگاه آموزشی طراحی لینک­ های مایکروویو و نرم­ افزار ICS در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی طراحی لینک­های مایکروویو و نرم ­افزار ICSبا هدف کسب مهارت در طراحی لینک­های مایکروویو، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی و کمک مهندس فرستنده از تاریخ 7 تا 97/5/12 به مدت 16 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای مهدی پاک خصال در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

    سازمان صدا و سیما به منظور کاهش وابستگی سیگنال ­رسانی ماهواره­ای، از سیگنال ­رسانی زمینی به ایستگاه­ های فرستنده ­های رادیویی و تلویزیونی استفاده می­نماید تا علاوه بر ایجاد فضای امن، با نصب و نگهداری لینک­های مایکروویو باعث کاهش هزینه­ های سازمان شود.

  فراگیران در این کارگاه با مباحثِ مفهوم ناحیه فرنل و ضریب k، ملاحظات LOS، محاسبات لینک و تلفات، مفاهیم کیفیت و ضریب دسترسی، بازتابش و انواع محو شدگی، معرفی دایورسیتی و انواع دایورسیتی، مفاهیم کیفیت و ضریب دسترسی، نرم ­افزار ICS و ایجاد یک پروژه جدید، محاسبات لینک در نرم­افزار و دایورسیتی در نرم­افزار ICS آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 مرداد 1397