برگزاری دوره آموزشی راه اندازي و نگهداري لينك هاي مايكروويو NEC5000 و Passolink در خراسان شمالی
دوره آموزشی راه اندازي و نگهداري لينك هاي مايكروويو NEC5000 و Passolink با شرکت مهندسین و کمک مهندسین از تاریخ 10 الی 14 اردیبهشت به مدت 40 ساعت، توسط مدرس دوره آقای مهندس وحید بابایی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت آموزشگيران در خصوص کنترل و مانیتورینگ جهت بهره برداري، نگهداری و رفع مشکلات احتمالی لینک های مایکروویو و جلوگیری از قطعی ناخواسته ، درمرکز خراسان شمالی برگزار شد.

دوره آموزشی راه اندازي و نگهداري لينك هاي مايكروويو NEC5000 و Passolink با شرکت مهندسین و کمک مهندسین از تاریخ 10 الی 14 اردیبهشت به مدت 40 ساعت، توسط مدرس دوره آقای مهندس وحید بابایی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت آموزشگيران در خصوص کنترل و مانیتورینگ جهت بهره برداري، نگهداری و رفع مشکلات احتمالی لینک های مایکروویو و جلوگیری از قطعی ناخواسته ، درمرکز خراسان شمالی برگزار شد.

بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی، اداره كل ارتباطات زميني جهت ارتباط بين مراكز استان ها با فرستنده هاي تلويزيوني از لينك هاي مايكروويو و مشخصاً محصولات شركت NEC با دو نوع NEC5000 و Pasolink استفاده نموده است و اين محصولات بطور گسترده در سراسر كشور ، مراكز استان ها و فرستنده هاي تلويزيوني نصب و راه اندازي شده است كه جهت نگهداري و بهره برداري از اين تجهيزات می بایست پرسنل شاغل در ارتباطات زمینی مراکز استان ها و همچنین مجریان پروژه های نصب فرستنده ها با اصول و عملکرد اين تجهيزات آشنايي كامل پيدا کنند.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر مقدمه‌اي برشبکه انتقال مبتنی بر SDH ، مفاهيم مربوط به لينك مايكروويو، آنتن، انتشار امواج و محاسبه LINKBudget ، لینک رادیویی NEC ، الف: ساختار یک فرستنده و گیرنده مایکروویو SDH ، ب: ساختار لینک مایکروویوNEC 5000S ، ج: ساختار لینک مایکروویوNEC PASOOLINK ، د: كانفينگ راديو NEC با استفاده از نرم افزار OffLine tools ، طراحی شبکه مایکروویو (NEC NETWORK)، الف: مباني شبكه، ب: معرفي نرم افزارPNMT ،کانفیگ رادیو NEC، ج: شبیه سازی شبکه مایکروویو NEC ( نرم افراز Netconf )، د:کنترل و مانیتورینگ جامع (نرم افزار PNMS )، بهره برداري و نگهداري لينك مايكروويوNEC، الف: نگهداری لینک مایکروویوNEC 5000s ، ب: نگهداری لینک مایکروویو NEC PASSOLINK ، ج: راه اندازی کنترل و مانیتورینگ جامع لینکهای مایکروویو NEC در مراکز استانها ، د: راه اندازی کنترل و مانیتورینگ جامع لینکهای مایکروویو NEC در مراکز استانها، ه: یکپارچه سازی مانیتورینگ شبکه لینکهای مایکروویو و ماکس NIMBRA و انتقال آن از طریق بستر ماکسهای NIMBRA آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396