برگزاری کارگاه آموزشی دوربین­­های استودیویی(D55) و نحوه تنظیم آنها در مرکز اردبیل
کارگاه آموزشی دوربین ­­های استودیویی (D55) و نحوه تنظیم آنها با هدف آشنایی فراگیران با بلوک دیاگرام و مدارهای داخلی و تنظیمات دوربین­ های استودیویی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس صدا و تصویر و تصویربردار از تاریخ 19 تا 97/8/22 به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای جواد تاجیک در مرکز اردبیل برگزار شد.

     از آنجایی که رعایت نکردن اصول فنی و تکنیکی دوربین­ های استودیویی (D55) باعث پایین آمدن سطح کیفی برنامه­­ های تلویزیونی می­ گردد، بنابراین شناخت ویژگی­های فنی این دوربین ­ها و تنظیمات آنها اهمیت داشته و به همین منظور برگزاری این کارگاه آموزشی برای مهندسین فنی، کمک مهندسین صدا و تصویر و تصویربرداران ضروری می­باشد.

    فراگیران در این کارگاه با مباحثِ اولیه و تعاریف، اجزاء دوربین، چگونگی انجام تنظیمات و اصلاحات تصویر از روی دوربین و از روی OCP و چگونگی انجام تنظیمات CCU آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 آبان 1397