آزمون زبان فارسی عربی و انگلیسی (ویژگی ها و تصاویر)
دومین مرحله از آزمون های سراسری فارسی، انگلیسی و عربی سال 96 از 4 الی 9 آذر ماه برگزار شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آذر 1396