برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز بوشهر
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره­ گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،از تاریخ 96/6/11 تا96/6/12 به مدت 12 ساعت در مرکز بوشهر درحال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی تعداد 20نفر از معاونین ومدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عبدالرحیم پدرام تدریس می‌شود.از ضروریات تشکیل این کارگاه این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌ پژوهي وآینده پژوه وتبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌ گاري سنت های اصلي آينده‌ پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربردآينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌هاو آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 11 شهریور 1396