برگزاری کارگاه " جمع سپاری و نوآوری باز در تولید محتوا " ویژه مدیران برنامه ساز معاونت سیما در معاونت سیما
کارگاه آموزشی "جمع سپاری و نوآوری باز در تولید محتوا " درتاریخ96/6/6 به مدت 4 ساعت با حضور 38نفر از مدیران برنامه ساز و مدرس آن جناب آقای سامان پیشوایی در سالن جلسات آموزش معاونت سیما برگزار شد.

هدف از طراحی این کارگاه، شناخت فراگیران  با انواع الگوهای نوآوری باز و جمع سپاری و نحوه عملکرد آنها در تولید محتوای محصولات رسانه‏ ای  بود.

در این کارگاه سرفصل‏های ذیل مورد بحث و بررسی قرارگرفت:

مطالعه موردی شرکت تردلس در استفاده از نوآوری باز، تعریف نوآوری، مدیریت نوآوری و چارچوب طیاره، نوآوری باز در برابر نوآوری بسته، مدل‏های نوآوری بسته، تمرین کارگاهی با رویکرد رسانه.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 7 شهریور 1396