برگزاری کارگاه آموزشی میکسر تصویر MVS-6000 در مرکز ایلام
کارگاه آموزشی میکسر تصویر MVS-6000با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس صدا و تصویر و کارگردان از تاریخ 4/30 تا 97/5/2 به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای محمدطاهر نرگسی در مرکز ایلام در حال برگزاری است.

     با توجه به ورود نسل جدید میکسرهای تصویر و لزوم آموزش برای بهره برداری در چرخه HD استودیو تلویزیونی، این کارگاه به منظور شناخت همکاران مهندس فنی، کمک مهندس صداوتصویر و کارگردان از این دستگاه­ ها ضروری می­باشد.

     فراگیران در این کارگاه با مباحث Setup میکسر، Format میکسر، Dsk کردن در میکسر، Key کردن در میکسر،Setup کردنTallyدر میکسر، Setup کردنAux Busدر میکسر، بهره برداری ازTransion,Wipe  و رفع ایرادات فنی ایجاد شده آشنا می­ شوند.

 

 

 

 

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 31 تیر 1397