برگزاری نشست کارگاهی"رموز هنر و معماری، ادیان و ادبیات" ویژه تهیه کننده، کارگردان، کارشناس نظارت، تصویربردار و تدوینگر
نشست آموزشی "رموز هنر و معماری، ادیان و ادبیات " از مورخ96/9/12 لغایت 96/9/26با حضور30 نفراز همکاران حوزه برنامه‏ سازی و مدرس آن جناب آقای بابک عالی خانی در سالن جلسات آموزش معاونت سیما روزهای یکشنبه به مدت سه هفته و در 4 ساعت برگزار می‏شود.

نشست مذکور با هدف آشنایی فراگیران با منابع اصیل ایرانی اسلامی و رموز ایران باستان و نمادهای این دوره در سه حـوزه (هنر و معماری، ادیان و ادبیات) جهت بکار‏گیری در فرم و محتوای برنامه سازی توسط آموزش معاونت سیما برنامه‏ ریزی و اجرا شده است.

پس از برگزاری نشست اول با موضوع "بررسی مفاهیم حقیقی نمادها و رمز ها در فلسفه، ادب و هنر ایران اسلامی" به منظور شناخت فلسفی فراگیران با حقایق رموز، لازم بود تا این نمادها به طور مصداقی و عملی در زوایای مختلف هنر، آیین و ادب نمایش داده شود و طبقه‏ بندی گردد تا مخاطبان، آن معانی را که دریافته‏اند در بستر فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی به طور کاربردی در برنامه ‏سازی لحاظ نمایند لذا ضروری بود تا مباحث تکمیلی با برگزاری نشست‏های دیگری برگزار شود.

سرفصل‏های مورد بحث در این نشست:

-         معرفی و نمایش مصداقی رمز‏ها و نمادهای پرکاربرد در هنر و معماری اسلامی و بیان معنای حقیقی این نمادها؛

-         شناخت رموز مطرح در شریعت و طریقت‏ های ایران باستان و شکوفایی آن رموز در دوره اسلامی؛

-         شناخت ادبیّات غنی ایران و بیان نمونه هایی از کاربردی از نمادها در آن ، به ویژه در شاهنامه و داستان های رمزی سهروردی و متون عرفانی

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آذر 1396