برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکزقم
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره ­گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه از تاریخ 96/8/23 به مدت 8 ساعت در مرکز قم درحال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 27نفر از معاونین ومدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عبدالمجید کرامت‌زاده تدریس می‌شود. از ضروریات تشکیل این کارگاه آموزشی این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر: بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌ پژوهي و آینده پژوه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت های اصلي آينده‌ پژوهي، گام‌هاي فرآيندآينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌هاو آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 آبان 1396