برگزاری کارگاه آموزشی زیبایی شناسی تصویر خبری در مرکز همدان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش مهارت فراگیران در ادراک و ارزیابی تصاویر خبری از تاریخ 97/4/19 تا 97/4/21 به مدت 24 ساعت در حال برگزاری می­باشد.

 تدریس این دوره بر عهده آقای حمیدرضا حافظی است.

  شرکت‌کنندگان در این کارگاه سردبیر خبر، دبیر خبر و تصویربردار می‌باشند که  از مراکز کرمانشاه، لرستان، مرکزی، قزوین و همدان  به صورت منطقه‌ای در مرکز  همدان در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بر اساس متن تنظیم شده، بهترین تصویر را از آرشیو تصاویر مرتبط موجود انتخاب کرده و با توجه به ظرایف هنری پنهان و با نگاه خلاقانه در برنامه های خبری ( مستند، گزارشی و ...) به کار گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397