برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت دانش» در مرکز خراسان رضوی
کارگاه آموزشی مدیریت دانشبه منظوربهره‌گیریفراگیران از این دانش در راستای مدیریت اطلاعات، تسهیل در ایجاد دانش جدید، مدیریت روش‌های تسهیم و کاربردی کردن فرایندهایی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش در سازمان می‌پردازد برگزار می‌شود.

این کارگاه آموزشی با حضور 30 نفر از معاونین، مشاورین و مدیران مرکز در تاریخ 96/6/22 به مدت 8 ساعت در مرکز خراسان رضوی درحال برگزاری است. و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر کوروش مفاخری تدریس می‌شود.از ضروریات تشکیل این کارگاه این است که سازمان های دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و وضعیت گذشته خود سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع داشته باشند و تلاش کنند تا فرایندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام دهند. مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشند، مراجعینی که روز به روز آگاه‌تر می‌شوند و توقعات بالاتری را از سازمان‌هاخواهند داشت،در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر می باشد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:مفهوم مدیریت دانش، تاریخچه، ابزارها و شاخص‌‌ها، ضرورت و اهمیت، مدل‌ها ودرنهایت سلسله مراتب مدیریت دانش آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 شهریور 1396